Urny

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Urząd Miejski w Surażu 18-105 Suraż ul. 11 Listopada 16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urn wyborczych w ilości:

 

1) urna wyborcza dla obwodu powyżej 750 wyborców dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.

2) urna wyborcza dla obwodu poniżej 750 wyborców dla osób niepełnosprawnych     - 1 szt.

3) urna wyborcza dla obwodu poniżej 750 wyborców       - 2 szt.

­­I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Urny wyborcze muszą być wykonane zgodnie z parametrami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca2016 r. w sprawie wzoru urn wyborczych, zmianą uchwały z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących przezroczystych urn wyborczych

II.MIEJSCE DOSTARCZENIA

Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18 - 105 Suraż

III.TERMIN DOSTAWY

do 15 października 2016r.

IV. ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

2) oferta z pieczątką i podpisem wykonawcy oraz datą sporządzenia,

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 23 sierpnia 2016 r. do godz.12oo

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium CENA = 100%.

VII. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa .

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.

Suraż, dnia 10 sierpnia 2016r.

                                                                                                                                             Burmistrz Suraża

                                                                                                                                             Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marianna Rogalska

Data wytworzenia: 2016-08-10

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2016-08-26

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-08-10