Informacja w sprawie języka migowego

Informacja w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu , w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail  na adres: umsuraz@zetobi.com.pl

- faxem  na nr 85 6503184,

- telefonicznie na nr 85 6503184, 85 6503599.

- drogą  pocztową.

Wniosek w sprawie wyznaczenia terminu wizyty w Urzędzie Miejskim w Surażu podczas, której niezbedna będzie pomoc tłumacza języka migowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2012-05-11

Data modyfikacji: 2014-11-21

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2012-05-11