Majątek Gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW, LOKALI MIESZKALNYCH I URZYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SURAŻ (stan na 04.06.2020r.)

 Rodzaj mienia jednostka miary   powierzchnia
 I. GRUNTY (w tym)
 ha  46,2209

 1. użytki rolne

 ha  12,0936
 2. Lasy  ha  4,4392
 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane  ha  16,0204
 4. Tereny mieszkaniowe  ha  6,5305
 5. Inne  ha  3,3133
 6. Grunty przekazane w zarząd jednostek organizacyjnych  ha  3,8239
 II. BUDYNKI I OBIEKTY    
 1. Budynki mieszkalne  m2  301,80
 2. Budynki użytkowe  m2  524,90
 3. Szkoły i przedszkola  m2  2646,00
 4. Obiekty kulturalne  m2  1046,00
 5. Stadion  m2  26727,00
 6. Hala Sportowa  m2  679,266
 7. Boisko Orlik 2012    
 7a) boiska  m2  2473,11
 7b) szatnie  m2  108,40
 8. Przystanki autobusowe  szt.  11
 III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE    
 1. Drogi gminne  km  35,68
 2. Wodociągi  km  38,9
 3. Studnie głębinowe  szt.  4
 4. Kanały sanitarne  km  16
 5. Przepompownie ścieków  szt.  5
 6. Przepompownia wody  szt.  1
 IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE    
 1. Wóz strażacki "Renult" r. 1996  szt.  1
 2. Wóz strażacki "Jelcz"  szt.  1
 3. Autosan  szt.  1
 4. Opel Astra "Straż"  szt.  1
 5. Opel Astra Kombi  szt.  1

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Suraż

Data wytworzenia: 2020-06-04

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2005-02-03

Data modyfikacji: 2020-06-04

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2005-02-03