Rada Miejska w Surażu

OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU NA ŻYWO

1. Sejsa nr 1 Rady Miejskiej w Surażu, 2. Sesja Nr 2 Rady Miejskiej w Surażu, 3. Sesja Nr 3 Rady Miejskiej w Surażu, 4. Sesja Nr 4 Rady Miejskiej w Surażu, 5. Sesja Nr 5 Rady Miejskiej w Surażu, 6. Sesja Nr 6 Rady Miejskiej w Surażu, 7. Sesja Nr 7 Rady Miejskiej w Surażu, 8. Sesja Nr 8 Rady Miejskiej w Surażu,9. Sesja Nr 9 Rady Miejskiej w Surażu, 10. Sesja Nr 10 Rady Miejskiej w Surażu, 11. Sesja Nr 11 Rady Miejskiej w Surażu ,12. Sesja Nr 12 Rady Miejskiej w Surażu

Rada Miejska w Surażu

Rada Miejska w Surażu składa się z 15 radnych. Została wybrana w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję, na lata 2018-2023.
Rada obraduje na sesjach rady miejskiej, które odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu.

Przewodniczącym Rady jest Pani Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda , jej zastępcą jest: Pan Marian Wiesław Wołoszczyk.
Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej w Surażu  przyjmuje Przewodniczący Rady Miejskiej
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu przyjmowania skarg, skargi przyjmuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
wtorek w godz. od 15:00 do 16:00
piątek od godz. 10:00 do 11:00
w Urzędzie Miejskim w Surażu  (sala konferencyjna)


PROTOKOŁY

 

UCHWAŁY

 

PROJEKTY UCHWAŁ

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska w Surażu

Data wytworzenia: 2017-02-02

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-06-17

Data modyfikacji: 2024-02-05

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-06-17