Ogłoszenia o posiedzeniach komisji

Suraż, dnia 13 lutego 2024r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informuje się mieszkańców gminy Suraż, iż w dniu 16.02.2024r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Surażu odbędzie się posiedzenie Komisji  ds. Gospodarki i Budżetu.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2023r.
 3. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Suraż za 2023r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż za 2023r.
 5. Stanowisko Komisji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2025r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 Przewodniczący Komisji  ds. Gospodarki i  Budżetu

 Krzysztof Bibułowicz

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informuje się mieszkańców gminy Suraż, iż w dniu 19.02.2024r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Surażu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2023r.
 3. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Suraż za 2023r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż za 2023r.
 5. Stanowisko Komisji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2025r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Młodzianowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2024-02-13

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19