Ogłoszenia o posiedzeniach komisji

Suraż, dnia 15 maja 2023r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu, które odbędzie się w dniu 18.05.2023r. (czwartek)          o godz. 900 w  Urzędzie Miejskim w Surażu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu na 2023/2024, oraz ocena systemu dowożenia dzieci do szkół – wypracowanie wniosków.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022r.
 4. Omówienie tematu zużycia opału za sezon grzewczy 2022/2023 w budynkach należących do gminy.
 5. Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg i opracowanie harmonogramu remontów ulic, dróg i dróg dojazdowych do pól – ewentualnie wyjazdowe posiedzenie komisji.
 6. Wizja lokalna stanu nieruchomości gminnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący 

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Krzysztof Bibułowicz

Suraż, dnia 15 maja  2023r.

  

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 19.05.2023r. (piątek)  o godz. 900   w  Urzędzie Miejskim w Surażu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na oświatę za 2022r.
 3. Kontrola wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg i lustracja stanu dróg po okresie zimowym ewentualnie posiedzenie wyjazdowe.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2022r. oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Suraża.
 5. Wizja lokalna stanu nieruchomości gminnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

 Krzysztof Młodzianowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2023-05-16

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19