Ogłoszenie

Suraż, dnia 06.12.2017r.

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 12.12.2017r. (wtorek) o godzinie 1000 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2018r.
  3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej powziętych w 2017r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           Cezary Leszczyński

 

Suraż, dnia  06.12.2017r.

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu,  które odbędzie się w dniu 12 .12.2017r. (wtorek )    o godz. 1000 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Projekt budżetu Gminy Suraż na 2018r.
  3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej powziętych w 2017r.
  4. Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017r. w tym kontrola wydatków za I i II kwartał br.

Przewodniczący  

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Halina Łupińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19