Ogłoszenie

Suraż, dnia 20.07.2017r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27.07.2017r. (czwartek) o godzinie 1330  w Urzędzie Miejskim w Surażu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola wydatków przeznaczonych na oświatę za I półrocze 2017r.
  3. Informacja o stypendiach socjalnych i zasiłkach szkolnych.
  4. Kontrola środków finansowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2017r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           Cezary Leszczyński

Suraż, dnia 20.07.2017r.

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu,  które odbędzie się w dniu 28.07.2017r. (piątek )    o godz. 1000 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola wydatków finansowych na oświatę za I półrocze 2017r. Informacja o wysokości kosztów utrzymania oświaty z podziałem na subwencje oświatową i koszty własne gminy oraz koszty dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkola, w tym organizacja dowożenia.
  3. Kontrola wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Suraż za pierwsze półrocze 2017r.
  4. Ocena realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Suraż za I półrocze 2017r.
  5. Kontrola dokumentacji dotyczącej przetargów na zbycie nieruchomości gminnych i przetargów dotyczących inwestycji i innych – realizacja ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Przewodniczący  

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Halina Łupińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2017-07-21

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19