Ogłoszenie

Suraż, dnia 12.03.2018r.

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 16.03.2018r. (piątek) o godzinie 0900 w Urzędzie Miejskim w Surażu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg i lustracja stanu dróg na terenie Gminy Suraż po sezonie zimowym, ocena stanu dróg po okresie zimowym- ewentualnie posiedzenie wyjazdowe.
  3. Ocena windykacji podatków i opłat lokalnych za 2017r. oraz zapoznanie się z informacją w przedmiocie umorzeń, ilości dłużników, kwoty zadłużenia i podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           Cezary Leszczyński

Suraż, dnia  12 marzec 2018r.

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu,  które odbędzie się w dniu 16.03.2018r. (piątek )    o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Surażu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg i opracowanie harmonogramu remontów ulic, dróg i dróg dojazdowych do pól- ewentualnie wyjazdowe posiedzenie komisji
  3. Ocena windykacji podatków i opłat lokalnych za 2017r. oraz zapoznanie się z informacją w przedmiocie umorzeń, ilość dłużników kwoty zadłużenia i podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

Przewodniczący  

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Halina Łupińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19