Ogłoszenie

Suraż, dnia 06.09.2017r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 12.09.2017r. (wtorek) o godzinie 1000 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z windykacją należności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców za II kwartał 2017r.
 3. Kontrola wydatków w dziale administracja publiczna za I półrocze 2017r.
 4. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 5. Przedstawienie propozycji i sformułowanie wniosków do budżetu Gminy na 2018r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           Cezary Leszczyński

Suraż, dnia 06.09.2017r.

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisjids. Gospodarki i Budżetu,  które odbędzie się w dniu 12.09.2017r. (wtorek )    o godz. 1100 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 3. Przedstawienie propozycji i sformułowanie wniosków do budżetu Gminy na 2018r.
 4. Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu, w tym ocena wydatków finansowych za I i II kwartał 2017r.
 5. Złożenie informacji o zużyciu energii elektrycznej za I półrocze 2017 na oświetleniu ulicznym i w budynkach użyteczności publicznej.
 6. Kontrola umów i realizacja płatności z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy.

 

Przewodniczący  

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Halina Łupińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2017-09-07

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19