Referendum

REFERENDUM 2017 R.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

3. Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r. 

4. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespodencyjnego w referendum przez wyborcę niepełnosprawnego.

5. Wniosek o dopisanie do spisu.

6. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r. 

7. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SURAŻA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

8. Informacja o godzinach Referendum

9. Składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum budowy portu lotniczego zarządzone na 15.01.2017r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Nowicka

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-12-14