Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia 23 października  2017r.   

ZAPROSZENIE

            Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 26.10.2017r. ( czwartek ) o godz. 1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18-105 Suraż.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Surażu.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, a w szczególności informacja o zmianach w oświacie dotyczących działania ośmioklasowej szkoły podstawowej.
 6. Informacja Burmistrza Suraża i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Surażu o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Suraż.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2017-2023.
 10. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                          Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03