Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia 23 lutego 2024r.    

 

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 28 lutego 2024r. (środa) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

ODBĘDZIE SIĘ XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 900. OBRADY SESJI SĄ OTWARTE.

Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ SKIEROWANYCH POD OBRADY SESJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SURAŻU

W POKOJU NR 8 I BIP URZĘDU ,,bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl’’

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                    Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2023r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suraż na rok 2024’’.
 5. Stanowisko w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2025r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż za 2023 r. 
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 8. Informacja Burmistrza Suraża z podjętych działań między sesjami.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 

Projekty Uchwał

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2024-02-23

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03