Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia 20 czerwca 2024r.    

 

ZAPROSZENIE

            Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 26.06.2024r. (środa) o godz. 900
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu,
ul. Bielska 4, 18-105 Suraż.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Surażu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Debata nad raportem o stanie gminy.
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suraża wotum zaufania.
 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suraż za 2023r.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża za 2023r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2024-2029.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Suraż w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Suraż na lata 2024-2030.''
 12. Przyjęcie protokołu obrad z II sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 13. Przyjęcie protokołu obrad z III Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 14. Informacja Burmistrza Suraża z podjętych działań między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski
 16. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                                                     Teresa Ponińska

Portal mieszkańca: Rada Miejska w Surażu Transmisje z obrad Rady

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2024-06-20

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03