Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia  21 grudnia  2017r.                                    

ZAPROSZENIE

            Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 28.12.2017r. ( CZWARTEK ) o godz. 1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18-105 Suraż.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2018-2030.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suraż na 2018r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż na 2018r. 
 9. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                          Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2017-12-21

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03