Strona główna zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Suraża, Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16,
  18-105 Suraż.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, tel. 728362296, e-mail: iod@eterneco.eu
 3. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
 4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje
  o zatrudnieniu i inne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione
  na podstawie przepisów prawa.
 6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych
  w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wprowadzającej obowiązek komunikacji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd Miejski w Surażu komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej.

 Wejście na platformę poprzez link: https://umsuraz.ezamawiajacy.pl

 W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Zamówienia Publiczne

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 

2024

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-11-25

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2014-12-23

Data modyfikacji: 2024-05-13

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2014-12-23