Ogłoszenie

Suraż, dnia 19 stycznia 2021r.

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców gminy Suraż, iż w dniu 22.01.2021r. o godz. 900 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stanowisko Komisji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2022r.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2021 – planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2020r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2020r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji ds. Gospodarki

i Budżetu

Krzysztof Bibułowicz

Suraż, dnia 19 stycznia 2021r.

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców gminy Suraż, iż w dniu 22.01.2021r. o godz. 900 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stanowisko Komisji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2022r.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2021 – planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2020r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2020r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Młodzianowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2021-01-19

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19