Ogłoszenie

Suraż, dnia 18.01.2018r.

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 25.01.2018r. (czwartek) o godzinie 1000  w Urzędzie Miejskim w Surażu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017r.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż za rok 2017.
  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2017r.
  5. Stanowisko Komisji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2019r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           Cezary Leszczyński

Suraż, dnia  18.01.2018r.

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu,  które odbędzie się w dniu 26.01.2018r. (piątek ) o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Surażu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017r.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż za rok 2017.
  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2017r.
  5. Stanowisko Komisji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2019r.

 

Przewodniczący  

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Halina Łupińska

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19