Ogłoszenie

Suraż, dnia  06.07.2018r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu, które odbędzie się w dniu 11.07.2018r. (środa)  o godz. 0900 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ocena realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suraż za I półrocze 2018r.
  3. Kontrola umów i realizacja płatności z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy.

 

 

Przewodniczący 

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Halina Łupińska

Suraż, dnia 06.07.2018r.

 

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 11.07.2018r. (środa) o godzinie 1100 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja o stypendiach socjalnych i zasiłkach szkolnych

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           Cezary Leszczyński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2018-07-09

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19