Aktualne

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowy drogi gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna

 

 

Archiwum

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w administracyjnych granicach administracyjnych gminy Suraż w sezonie 2018/2019

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż w 2019 i 2020 r.

Zakup defibrylatora AED

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowje oświetlenia ulicznego

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej Nr 1521B ulicy Piłsudskiego w Surażu (odnowienie powłok malarskich na balustradach mostu)

Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu

Zmiana ogłoszenia Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do Gminy Suraż w roku 2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Zagumiennej w Surażu - Przedłużono termin składania ofert

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ulicy Granicznej w Surażu

Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w miejscowości Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B - II Etap budowa chodnika i zjazdów

Przebudowa drogi gminnej w Zawykach – do Kaplicy I etap

Konserwacja i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż.

Organizacja i Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy Suraż

Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2018 r.

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż w 2018 r.

Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy Suraż w sezonie 2017 / 2018

Przebudowa drogi gminnej w Zawykach do kaplicy

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Zagumiennej w Surażu

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do gminy Suraż w roku 2017

Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suraż”

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż - wykonanie analizy wielkokryterialnej, opracowanie strony internetowej i banneru reklamowego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Suraż

Wyłapywanie, przejęcie, utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2017 i 2018 r.

Zakup i dostawa kostki brukowej w 2016 r.

Dostawa urn wyborczych

Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do Gminy Suraż w roku 2016

Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Suraż

Remont w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu

Remont istniejącego chodnika na drodze gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna

Ułożenie wykładziny podłogowej  w budynku użyteczności publicznej – Przychodni Rodzinnej w Surażu.

Konserwacja oświetlenia drogowego

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Suraż

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2016 r.

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przebudowa ulicy Kościelnej w Surażu polegajaca na ułożeniu nowego chodnika

Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu

Remont bieżący drogi o nawierzchni gruntowej - Rynki

Remont ulicy Rynek Kościelny w Surażu

Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na „Remontu ulicy Rynek Kościelny w Surażu

Budowa sieci wodociągowej w Doktorcach

Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej

Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suraż"

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w 2015 r.

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w 2014 r.

Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Osiedlowej w Surażu

Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-08-10

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-05-13

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-08-10