Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w 2016 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa kostki brukowej „KOŚĆ” w kolorze szarym w ilości 600 m2 – grubość kostki 8 cm do miejscowości Zawyki.

Oferta powinna uwzględnić wszelkie koszty związane z: zakupem, dostawą, w tym koszt transportu i rozładunku do:
1. Zawyki przy świetlicy, gmina Suraż.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia otrzymania zamówienia w terminie do 7 dni roboczych.

4. Okres gwarancji: 24 miesiące.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
Zamawiający informuje, że cena oferowana może podlegać negocjacji.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

Podstawą udzielenia zamówienia będzie zamówienie na dostawę.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, pokój 8 (sekretariat), bądź mailem umsuraz@zetobi.com.pl do dnia 02.12.2016 r. do godz. 12.00.                             

8. Termin otwarcia ofert: 02.12.2016 r. godz. 12:05 sala konferencyjna

9. Warunki płatności przelew: 30 dni.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Uszyński.

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza -  pkt. 12 zapytania.

Zamawiający ze względu na zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania może nieznacznie zwiększyć/zmniejszyć ilość zamówionego materiału (nie więcej niż +/- 20% ilości określonej w zapytaniu) po zaproponowanych cenach jednostkowych za m2).

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2016-11-23

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2016-12-06

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-11-23