Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

 

 

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony jest w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16 ( pokój nr.1 ).

 

Podstawę prawną stanowi art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o przestrzenplanowaniu i zagospodarowaniu nym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 roku, z późniejszymi zmianami).

Udostępnianie danych osobowych zawartych w rejestrze odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr. 101 , poz.926, z późniejszymi zmianami).

Art. 23 i 29 w/w ustawy określają dopuszczalność oraz sposób przetwarzania danych zawartych w rejestrze decyzji o warunkach zabudowy. Dane osobowe udostępniane są na pisemny umotywowany wniosek osób których dane dotyczą, chyba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Udostępnione dane można wykorzystać wyłącznie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2008-07-22

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-06