REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej i Burmistrza prowadzony jest w Urzędzie Miejskim na samodzielnym stanowisku d/s organizacyjnych i obsługi organów Rady Miejskiej ( pokój nr 8).

 

Podstawę prawną stanowi § 21 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych objęte są ochroną na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 ,poz, 926 ).

 

Na wniosek udostępnia się tylko informacje dotyczące liczby tematyki oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2004-10-06

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-06