REJESTR WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest prowadzony w Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr. 7), obejmuje on osoby na stałe zamieszkałe na terenie gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

 

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami). Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wzglądu na terenie gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2004-10-06

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-06