POZOSTAŁE ZBIORY I REJESTRY

ZBIÓR  I  REJESTR  UCHWAŁ  RADY

ZBIÓR  I REJESTR  PRZEPISÓW  GMINNYCH

ZBIÓR  PROJEKTÓW  UCHWAŁ

ZBIÓR  I  REJESTR  ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA

REJESTR  WNIOSKÓW  I OPINII  KOMISJI

REJESTR  WNIOSKÓW  I  INTERPELACJI  RADNYCH

ZBIÓR PROTOKOŁÓW  SESJI  RADY MIEJSKIEJ

ZBIÓR  PROTOKOŁÓW  KOMISJI

 

Rozdział VIII Statutu Miasta uchwalonego uchwałą Nr XXVII/172/01 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie Statutu Miasta Suraż określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich przez obywateli.

 

Dokumenty tworzące w/w zbiory i rejestry udostępniane są na wniosek w Urzędzie Miejskim na samodzielnym stanowisku d/s organizacyjnych i obsługi organów Rady Miejskiej (pokój Nr 8).

 

Dostęp do dokumentów podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, z Kodeksu postępowania administracyjnego, jak też w sprawach, gdzie Rada lub Komisja przyjęła wyłącznie jawności w danej sprawie.

       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2004-10-06

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-06