REJESTR MIESZKAŃCÓW REJESTR WYDANYCH, UTRACONYCH I ANULOWANYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Rejestr mieszkańców oraz rejestr wydanych, utraconych i anulowanych dowodów

osobistych prowadzone są w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego na stanowisku d/s obywatelskich / pokój nr 5a /.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności

i dowodach osobistych / Dz. U. z 2001 roku , Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami /.

Informacje z rejestru mieszkańców oraz rejestru wydanych, utraconych i anulowanych dowodów osobistych wydawane są na pisemny wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych . Wzór wniosku określa rozporządzenie MSAWiA z dnia

18 listopada 2002 roku w sprawie wzoru wniosku formularza o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych / Dz. U. Nr 201, poz.1702 /. Wysokość opłat za udostępnianie danych zawartych w w/w rejestrach reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL,

oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu

ich wnoszenia / Dz .U. Nr 62, poz.564 / .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2004-10-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2004-10-06

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2004-10-06