ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Burmistrz Suraża – Sławomir Halicki zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie remontów bieżących dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Suraż.

2. Przedmiot zamówienia:

a) Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej polegający na wyrównaniu nawierzchni, dowiezieniu i rozplantowaniu naturalnego kruszywa drogowego na odcinkach dróg w poniżej wymienionych miejscowościach:

- Zawyki -  Ferma drogi gminne oznaczone nr geod. 112, 114 – Załącznik graficzny nr 1

- Zawyki droga gminna oznaczona nr geod. 596 – Załącznik graficzny nr 2

- Lesznia droga gminna oznaczona nr geod. 374 – Załącznik graficzny nr 3

- Średzińskie drogi gminne oznaczone nr geod. 87, 94, 95 – Załącznik graficzny nr 4

Planowany zakres prac:
- wbudowanie kruszywa drogowego - około 700 m3,

Proszę o podanie ceny brutto:

a) za dostarczenie i rozplantowanie 1 m3 naturalnego kruszywa drogowego na odcinki wskazanych dróg
b) koszt godziny pracy równiarki,
c) koszt godziny pracy koparko – ładowarki.
 

3. Termin realizacji zamówienia: 06.06.2014 r.

4. Okres gwarancji: 12 miesięcy.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

Złożona oferta cenowa może podlegać negocjacji.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

- przed złożeniem oferty cenowej należy dokonać wizji w terenie,
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, pokój 8 (sekretariat), bądź mailem umsuraz@zetobi.com.pl do dnia 09.04.2014 r. do godz. 14.00. 

8. Termin otwarcia ofert: 09.04.2014 r. godz. 14:05 sala konferencyjna (pokój nr 6)

9. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.

10. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Marek Uszyński

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Burmistrz Suraża

Sławomir Halicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-04-02