Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w kolorze szarym w ilości 373 m2 – grubość kostki 6 cm.

- 200 m2 do miejscowości Końcowizna,

- 173 m2 do miejscowości Kowale,

Oraz kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym w ilości 372 m2 – grubość kostki 8 cm.

- 160 m2 do miejscowości Końcowizna

- 212 m2 do miejscowości Kowale

Oferta powinna uwzględnić wszelkie koszty związane z: zakupem, dostawą, w tym koszt transportu i rozładunku do:
1.  Kowale przy świetlicy, gmina Suraż.
2.  Końcowizna przy świetlicy, gmina Suraż.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia otrzymania zamówienia w terminie do 7 dni roboczych.

4. Okres gwarancji: 24 miesiące.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
Zamawiający informuje, że cena oferowana może podlegać negocjacji.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

Podstawą udzielenia zamówienia będzie zamówienie na dostawę.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, pokój 8 (sekretariat), bądź mailem umsuraz@zetobi.com.pl do dnia 18.03.2015 r. do godz. 12.00.                             

8. Termin otwarcia ofert: 18.03.2015 r. godz. 12:05 sala konferencyjna (pokój nr 6)

9. Warunki płatności przelew: 30 dni.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Uszyński.

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza -  pkt. 12 zapytania.

Zamawiający ze względu na zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania może nieznacznie zwiększyć/zmniejszyć ilość zamówionego materiału (nie więcej niż +/- 20% ilości określonej w zapytaniu) po zaproponowanych cenach jednostkowych za m2).

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-03-09

Data modyfikacji: 2015-04-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-03-09