"Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż"

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu w partnerstwie z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Surażu dnia 20 września 2010r. rozpoczęli realizację projektu w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Osobą uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących jest pełniąca funkcję Kierownika MGOPS w Surażu: Beata Holak

Projekt koordynuje pracownik socjalny: Anna Ryś

Asystentem koordynatora jest inspektor: Małgorzata Rudnicka

Stronę finansową projektu poprowadzi: Anna Ciszkowska

Umowę partnerską o współpracy podpisała pełniąca obowiązki dyrektora: Marzanna Chodorowska, która poprowadzi też zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w MGOK w Surażu.

W projekcie przewidziany jest udział rodzin, których członkowie zgłaszali do pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu potrzebę organizacji szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Podjęte zostaną też działania mające na celu aktywną integrację uczestników projektu.

 

Projekt przewiduje m.in. następujące działania:

- szkolenia zawodowe (pełnoletniemu członkowi rodziny)

- trening umiejętności i kompetencji społecznych osobom biorącym udział w szkoleniu (szkoła dla rodziców)

- rodzinną wycieczkę integracyjną „Szlakiem żubra”

- wyjazd integracyjny do kina, teatru lub filharmonii

- zorganizowanie szeregu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu

- rodzinne zajęcia sportowe

oraz zakup projektora multimedialnego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu i laptopa z oprogramowaniem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu.

 

 

Całkowity koszt projektu wynosi 50 000 zł, biorąc pod uwagę fakt, iż wkład własny beneficjenta wynosi 0 zł to w całości zostanie sfinansowany on z pozyskanego przez MGOPS w Surażu dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu pt. „Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż” można uzyskać w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, pok. nr 4 lub pod nr tel. 85 6503 194.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2010-09-23

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2010-09-23

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2010-09-23