WYKAZ SOŁECTW GMINY SURAŻ

 

 NAZWA SOŁECTWA

STATUT

Doktorce

Statut

Końcowizna

Statut

Kowale   

Statut

Lesznia  

Statut

Rynki  

Statut

Średzińskie

Statut

Zawyki

Statut

Zawyki-Ferma

Statut

 Zimnochy

Statut

 
 

L.p.

Imię i Nazwisko Sołtysa

Adres Sołectwa

Telefon kontaktowy

  1.  

Anna Krukowska

Końcowizna 7

18-105 Suraż

085-6503-165

  1.  

Kamil Ćwiklewski

Zawyki-Ferma 24

18-105 Suraż

600 324 492

  1.  

Monika Cimoch

Zawyki 100

18-105 Suraż

511 375 199

  1.  

Romuald Ambrożyk

Średzińskie 26

18-105 Suraż

085-6503-291

  1.  

Zofia Zimnoch

Zimnochy Świechy 9

18-105 Suraż

085-6503-097

  1.  

Marek Józef Tworkowski

Lesznia 25

18-105 Suraż

667 109 185

  1.  

Romuald Onopa

Doktorce 102

18-105 Suraż

510 128 682

  1.  

Ryszard Motoszko

Kowale 14

18-105 Suraż

085-6503-321

  1.  

Tomasz Adamczuk

Rynki 23

18-105 Suraż

695 299 034

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-01-23

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-01-23