Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenia 2019 r.

1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy wielofunkcyjnego  masztu komunikacyjnego 58 m n.p.8. z turbiną wiatrową i generatorem prądu o mocy 25kW na działce nr 218/2 w Doktorcach

2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2019 r. z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie budowy wielofunkcyjnego masztu komunikacyjnego wysokości 58 m n.p.t. z turbiną wiatrową i generatorem o mocy 25kW na działce 218/2 w Doktorcach

3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy wielofunkcyjnego masztu komunikacyjnego wysokości 58 m n.p.t. z turbiną wiatrową i generatorem mocy 25kW na działce 218/2 w Doktorcach

4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2019 z dnia 25.04.2019 r . w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN do zasilania budownictwa mieszkalnego tj.: budowa linii kablowej SN i nN, linii napowietrznej SN i nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej, rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN i nN, obręb nr 11 Suraż przy ulicach 11 Listopada, Ciesielska, Rybna, Zabłudowska, J. Piłsudskiego, Bielska, Tatarska, Zagumienna na działkach o nr geod. 120, 106, 107, 108, 110, 111/1, 111/2, 112, 113/9, 113/10, 113/11, 113/8, 113/5, 113/71, 113/3, 114, 115, 116/2, 116/4, 116/3, 118, 269/5, 269/6, 269/3, 348, 269/4, 269/8, 269/11, 269/12, 269/13, 269/10, 270/4, 280, 282, 283, 284/2, 284/1, 286/3, 291/1, 294/2, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 313, 316, 325/1, 325/2, 3251/1, 3251/2, 328/1, 342, 344/2, 345, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 371, 369, 364, 267, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 352/2, 352/1, 351/4, 351/3, 349, 337/1, 336/1, 335/1, 334/1, 333/1, 332/1, 329/1, 317, 316/3, 316/2, 315, 275, 227, 228, 223/2, 223/1, 222, 220/3, 219  w obrębie Suraż. 

5. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.2.2019 w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajęcego na budowie sieci elektroenergetycanej SN i nN do zasilania budownictwa mieszkalnego tj.: budowa linii kablowej SN i nN, linii napowietrznej SN i nN oraz kontenerowej stacji transformatomwej SN / nN na działkach, rozbiórka sieci elektroenergetycnej SN i nN.

6. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2019 z dnia 25.04.2019 r . w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nN do zasilania budownictwa mieszkalnego tj.: budowa linii kablowej SN i nN, linii napowietrznej SN i nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej, rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN i nN, obręb nr 11 Suraż przy ulicach 11 Listopada, Ciesielska, Rybna, Zabłudowska, J. Piłsudskiego, Bielska, Tatarska, Zagumienna na działkach o nr geod. 120, 106, 107, 108, 110, 111/1, 111/2, 112, 113/9, 113/10, 113/11, 113/8, 113/5, 113/71, 113/3, 114, 115, 116/2, 116/4, 116/3, 118, 269/5, 269/6, 269/3, 348, 269/4, 269/8, 269/11, 269/12, 269/13, 269/10, 270/4, 280, 282, 283, 284/2, 284/1, 286/3, 291/1, 294/2, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 313, 316, 325/1, 325/2, 3251/1, 3251/2, 328/1, 342, 344/2, 345, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 371, 369, 364, 267, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 352/2, 352/1, 351/4, 351/3, 349, 337/1, 336/1, 335/1, 334/1, 333/1, 332/1, 329/1, 317, 316/3, 316/2, 315, 275, 227, 228, 223/2, 223/1, 222, 220/3, 219  w obrębie Suraż. 

7.Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ustalenia celu publicznego dla zamierzenia przebudowa ulicy granicznej w Surażu wraz z budową i sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej  na działkach o nr geod. 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 169/2, 144 w obrębie Suraż

8. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej z dnia 16 lipca 2019 r. w przedmiocie ustalenia celu publicznego dla zamierzenia przebudowa ulicy granicznej w Surażu wraz z budową i sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej  na działkach o nr geod. 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 169/2, 144 w obrębie Suraż

9. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii

10. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie w sprawie wszczęcia postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowej SN i nN oraz budowie linii napowietrznej SN i nN, oraz rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN na działkach o nr geod. 220/2, 220/1, 221, 275 w obrębie Suraż

11. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2019 z dnia 28.08.2019 r. w sprawie w sprawie wszczęcia postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi nN 0,4kV na działkach o numerze ewidencji gruntów nr 254/1, 256/4, 256/1, 47/2 w obrębie Kowale, gmina Suraż

12. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej na działkach 120,170/4, 81/6, 81/4, 80, 79 78, 77, 76, 75/1, 123, 229, 242, 162/11, 162/12, 264/4, 263/2,264/3,274, 262/14, 187/2, 188,174, 183/1, 173  położonych w Surażu

13. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN i nN oraz budowie linii napowietrznej SN i nN, oraz rozbiórki istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN na działkach o nr geod. 220/2, 220/1, 221, 275 w obrębie Suraż

14. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2019 z dnia 18.09.2019 w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi nN 0,4 kV na działkach o nr geod. 254/1, 256/4, 256/1, 47/2 w obrębie Kowale, gmina Suraż 

15. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2019 z dnia 03.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV na działkach o nr geod. 254/1 256/4, 256/1, 47/2 w obrębie Kowale, gmina Suraż.

16. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.6.2020 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN i linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN, na działkach o nr geod. 50, 9, 17, 18, 87/2 w obrębie Suraż

17. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN i nN oraz budowa linii napowietrznej SN i nN , oraz rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN, na działkach o nr geod. 220/2, 220/1, 221, 275 w obrębie Suraż

18. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2019 z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15 kV, dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz złącza kablowego SN, na działkach o nr geod. 120, 170/4, 81/6, 81/4, 80, 79, 78, 77, 76, 75/1, 123, 229, 242, 162/11, 162/12, 262/4, 263/2, 264/3, 274, 262/14, 187/2, 188, 174, 187/1, 173 w obrębie Suraż

19. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.6.2020 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN i linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN, na działkach o nr geod. 50, 9, 17, 18, 87/2 w obrębie Suraż

20. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.6.2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowielinii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN i linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN, na działkach o nr geod. 50,9,17,18,87/2 w obrębie Suraż

21. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.7.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nN wraz ze złączem kablowym SN oraz kontenerową stacją transformatorową SN/nN, na działkach o nr geod. 133, 131, 126, 125, 99, 67, 92, 264, 263, 29, 30, 202 w obrębie Doktorce, gmina Suraż, na działkach o nr geod. 632, 881 w obrębie Zawyki, gmina Suraż, na działkach o nr geod. 259, 257, 245, 238 w obrębie Rynki, gmina Suraż. 

22. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.8.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na działkach o nr geod. 346, 313/1 , 126, 158, 123, 124, 98, 273, 99 w obrębie Doktorce, gmina Suraż.

23. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.3.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN, na działkach o nr geod. 254/1, 256/4, 256/1, i 47/2 w obrębie wsi Kowale, gmina Suraż

24. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.1.2018 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji nr BK.6733.5.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrzno – kablowej SN15kV

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2019-08-29

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-02-27

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2019-08-29