Obwieszczenia 2016 r.

 

1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surażu. Inwestycja realizowana jest w celu poprawy walorów użytkowych Parku Lackiego oraz zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej, z zachowaniem zabytkowego układu urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.

2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2016 z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr WZM./.OTB.4000/124/16 Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surażu

3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2016 z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr WPN.612.1.4.2016.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surażu

4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr GKNIII.6124.15.2.2016 Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surażu

. 5Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr Z.5151.16.APW Podlaskiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surażu

6Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zebrania dwodów i materiałów przed wydaniem decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surażu

7Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surżu

8Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2016 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Nr 106625B o długości 670m; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 256/3 i 259/2 położonych w Kowalach w granicach istniejącego pasa drogowego

9Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2016 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka ulicy Zagumiennej (droga gminna Nr 106623B) o długości ok. 750 m; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 307, 267 i 127 w granicach istniejącego pasda drogowego.

. .10Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr  PZD-II-ST/D-7240/88/2016 Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka ulicy Zagumiennej (droga gminna Nr 106623B) o długości ok. 750 m; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 307, 267 i 127 w granicach istniejącego pasda drogowego

11Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr  PZD-II-ST/D-7240/89/2016 Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Nr 106625B o długości 670m; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 256/3 i 259/2 położonych w Kowalach w granicach istniejącego pasa drogowego

  12Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2016 z dnia 11 marca 2016 r.  w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr WPN.612.1.23.2016.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka ulicy Zagumiennej (droga gminna Nr 106623B) o długości ok. 750 m; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 307, 267 i 127 w granicach istniejącego pasda drogowego

13Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2016 z dnia 15 marca 2016 r. o w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie ulicy Granicznej w Surażu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanej na terenie działek nr 229 i 168 położonych w Surażu w granicach istniejącego pasa drogowego

14Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Nr 106625B o długości 670m; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 256/3 i 259/2 położonych w Kowalach w granicach istniejącego pasa drogowego

15Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka ulicy Zagumiennej (droga gminna Nr 106623B) o długości ok. 750 m; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 307, 267 i 127 w granicach istniejącego pasda drogowego.

16Obwieszczenie Burmistrza Suraza Nr BK.6733.5.2016 z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającgo na przebudowie przepustu na drodze gminnej Nr 106676B Borowski Gziki - Dołki wraz z przebudową odcinka tej drogi oraz budową zastawki piętrzącej na działkach nr 288, 287/1, 287/2 położonych w Kowalach

17Obwieszczenie Burmistrza Suraza Nr BK.6733.6.2016 z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającgo na przebudowie przepustu na drodze gminnej Nr 106676B Borowski Gziki - Dołki wraz z przebudową odcinka tej drogiinwestycja planowana jest na działkach nr 288, 287/1, 287/2 położonych w Kowalach

18Obwieszczenie Burmistrza Suraza Nr BK.6733.2.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wydania umarzającej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającgo na przebudowie przepustu na drodze gminnej Nr 106676B Borowski Gziki - Dołki wraz z przebudową odcinka tej drogiinwestycja planowana jest na działkach nr 288, 287/1, 287/2 położonych w Kowalach

19Obwieszczenie Burmistrza Suraza Nr BK.6733.6.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającgo na przebudowie przepustu na drodze gminnej Nr 106676B Borowski Gziki - Dołki wraz z przebudową odcinka tej drogii nwestycja planowana jest na działkach nr 288, 287/1, 287/2 położonych w Kowalach

20Obwieszczenie Burmistrza Suraza Nr BK.6220.1.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - działki 109 i 110 w Zimnochach Susłach

21Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr AR.6740.3.22.2016 z dnia 09.09.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowaniea w sprawie wydnia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy wraz ze zjazdami, przebudową infrastruktury technicznej

22Obwieszczenie Burmistrza Suraza Nr BK.6220.1.2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników w Zimnochach Susłach

23Obwieszczenie Burmistrza Suraza Nr BK.6733.7.2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 192 (droga gminna) i nr 145 (droga powiatowa) w Rynkach

24Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr AR.6740.3.22.2016 z dnia 06.10.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowaniea w sprawie wydnia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy wraz ze zjazdami, przebudową infrastruktury technicznej

25Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr AR.6740.3.22.2016 z dnia 06.10.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowaniea w sprawie wydnia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy wraz ze zjazdami, przebudową infrastruktury technicznej

26Obwieszczenie Wojewody Podlaskiegoo wydaniu postanowienia z dnia 4 listopada 2016 r. WI-II.7821.12.2016.AG wstrzymującego natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Białostockiego z dnia 4 października 2016 r. znak: AR.6740.3.22.2016

27Obwieszczenie Wojewody Podlaskiegoo wydaniu postanowienia z dnia 17 listopada 2016 r. WI-II.7821.12.2016.AG o wydaniu decyzji z dnia 17 listopada 2016 r. znak: WI-II.7821.12.AG, uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 4 listopada 2016 r. znak: AR.6740.3.22.2016

Metryka strony

Udostępniający: UM Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-07-06

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2016-01-26

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2016-11-22

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-01-26