2020

1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.7.2019 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nN wraz ze złączem kablowym SN oraz kontenerową stacją transformatorową SN/nN, na działkach o nr geod. 133, 131, 126, 125, 99, 67, 92, 264, 263, 29, 30, 202 w obrębie Doktorce, gmina Suraż, na działkach o nr geod. 632, 881 w obrębie Zawyki, gmina Suraż, na działkach o nr geod. 259, 257, 245, 238  w obrębie Rynki, gmina Suraż

2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.8.2019 z dnia 31 stycznia 2020 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie  budowy linii kablowej SN, linii kablowej nN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na działkach o numerze ewidencji gruntów 346, 313/1, 126, 158, 123, 124, 98, 273, 99 w obrębie Doktorce, gmina Suraż

3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2020 z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy sieci elektrycznej, napowietrznej średniego napięcia oraz abonenckiej słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na działkach o nr geod. 227, 247, 99, 143/1 w obrębie Suraż.

4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.7.2019 z dnia 04 lutego 2020 w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy sieci
i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym SN oraz kontenerową stację transformatorową SN/nN na terenie działek nr 133, 131, 126, 125, 99, 67, 92, 26, 263, 29, 30, 202 położonych w Doktorcach, działek nr 632, 881 położonych w Zawykach, działek nr 258, 257, 245, 238 płożonych w Rynkach

5. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.1.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w Budowy i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych  o łącznej mocy elektrycznej do 2000 Kw

6. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.9.2019 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o utaleniu celu publicznego w sprawie budowy linii kablowej SN, linii kablowej nN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz złączy kablowych nN, na działkach o nr geod. 346; 313/1; 126; 158; 123; 124; 98; 273 i 99 w obrębie Doktorce, gmina  Suraż.

7. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.1.2020 z dnia 25 marca w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie Budowy i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łączenej mocy elektrycznej do 2000 KW

8. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy linni elektroenergetycznej w Surażu

9. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w Zawykach, Doktorcach, Rynkach

10. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektrycznej, napowietrznej średniego napięcia oraz abonenckiej słupowej stacji transformatorowej SN/nN,  na działkach o nr geod. 227,247,99,143/1 w obrębie Suraż

11. Obwieszczenie Burmistrza Suraża NR BK.6220.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji przez Burmistrza Suraża  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa i montaż paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000KW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 221/6 obręb Zawyki, gmina Suraż”.

12. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie celu publicznego dotyczącego zebrania materiau dowodowego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach o nr geod. 120, 170/4, 106, 88 w obrębie Suraż

13. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie celu publicznego dotyczącego zebrania materiau dowodowego w sprawie budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym SN oraz kontenerową stacją transformatorową SN/nn linii na działkach obręb Doktorce działki oznaczone nr geodezyjnym 133, 131, 126, 125, 99, 67, 92, 264, 29, 202 w obrębie Suraż, gmina Suraż obręb Zawyki działki oznaczone nr geodezyjnym 632, 881 w obrębie Suraż, gmina Suraż,  obręb Rynki działki oznaczone nr geodezyjnym 258, 257, 245, 238 w obrębie  obrębie Suraż, gmina Suraż 

14. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie wydania decyzji w sprawie budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach o nr geod. 120,170/4, 106, 88 w obrębie Suraż, gmina Suraż

15. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania  w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-nn na działkach nr 106, 120, 170/4, 210, 144, 123, 229, 242, 162/11, 162/12, 262/4, 262/3, 264/3, 263/2, 274, 262/14, 187/2, 188, 187/1, 174, 276/3, 162/5, 111 połozonymi w Surażu

16. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-nn na działkach nr 106, 120, 170/4, 210, 144, 123, 229, 242, 162/11, 162/12, 262/4, 262/3, 264/3, 263/2, 274, 262/14, 187/2, 188, 187/1, 174, 276/3, 162/5, 111 połozonymi w Surażu

17. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji  w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-nn na działkach nr 106, 120, 170/4, 210, 144, 123, 229, 242, 162/11, 162/12, 262/4, 262/3, 264/3, 263/2, 274, 262/14, 187/2, 188, 187/1, 174, 276/3, 162/5, 111 połozonymi w Surażu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Uszyński Marek

Data wytworzenia: 2020-02-04

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-09-16

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-02-04