Suraż, dnia 4 Listopada 2013 r.

BK.6840.10.1.2013              

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z póź. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Działka nr 361 mp.7,
 Obręb Suraż

0,0711

Suraż,

Gmina Suraż

Tereny mieszkaniowe - B

 

KW 17809

 

Uchwała Nr XXXII/153/13
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 września 2013 r.

17 676,33 zł brutto

  1.  

Działka nr 362 mp.7,
 Obręb Suraż

0,0542

Suraż,

Gmina Suraż

Tereny mieszkaniowe - B

 

KW 17809

Uchwała Nr XXXII/153/13
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 września 2013 r.

12 890,40 zł brutto

  1.  

Działka nr 364 mp.7,
 Obręb Suraż

0,0608

Suraż,

Gmina Suraż

Tereny mieszkaniowe - B

 

KW 17809

Uchwała Nr XXXII/153/13
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 września 2013 r.

14 587,80 zł brutto

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 20.12.2013 r.

 

 

 

 

Suraż, dnia 8 lipca 2013 r.

BK.6840.7.1.2013             

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z póź. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Udział ¼ w działce nr 88/2 mp.8,
 Obręb Suraż

0,1543

Suraż,

Gmina Suraż

Użytki rolne - R

 

KW 47755

 

Uchwała Nr XXX/146/13
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 czerwca 2013 r.

13 982,64 zł brutto

  1.  

Działka nr 276/3 mp.7,
 Obręb Suraż

0,3689

Suraż,

Gmina Suraż

Inne tereny zabudowane - Bi

 

KW 100129

Uchwała Nr XXX/145/13
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 czerwca 2013 r.

32 344,08 zł brutto

  1.  

Działka nr 316 mp.4,
 Obręb Zawyki

0,2900

Zawyki,

Gmina Suraż

Użytki kopalne - K

 

KW 94152

Uchwała Nr XXX/144/13
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 czerwca 2013 r.

6 119,25 zł brutto

  1.  

Działka nr 264/8 mp.7,
 Obręb Suraż

0,1139

Suraż,

Gmina Suraż

Użytki rolne - R

 

BI1B/00076268/7

UCHWAŁA NR IX/56/11 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 3 sierpnia 2011 r.

24 066,18 zł brutto

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 19.08.2013 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2013-07-09

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2013-07-09