Suraż, dnia 13 maja 2015 r.

BK.6840.5.2015

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Gminie Suraż:

 

Lp.

Oznaczenie Przedmiotu dzierżawy

Powierzchnia przedmiotu dzierżawy
 

Położenie nieruchomości

Opis Przedmiotu dzierżawy

Termin zagospodarowania

Wysokość Opłaty dzierżawy

Termin wnoszenia opłaty

Zasady aktualizacji opłaty

  1.  

Część działki oznaczonej nr 295/2 mp.7,
 Obręb Suraż

0,374

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny różne – Tr

Część działki użytkowana rolniczo

 

od dnia podpisania umowy dzierżawy – na okres 3 lat

0,05 zł za metr kwadratowy powierzchni gruntu (stawka roczna). Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem.

Czynsz dzierżawny płatny będzie na koniec każdego roku, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Wysokość czynszu ulega waloryzacji w okresie rocznym w skutek inflacji. Zmiana czynszu w sposób określony wyżej nie stanowi zmiany umowy dzierżawy i nie wymaga wypowiedzenia

 

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25.06.2015 r.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-05-13

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2015-05-13

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-05-13