Suraż, dnia 9 kwietnia  2014 r.

BK.6840.7.2014                 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Działka nr 276/1 mp.1,
 Obręb Lesznia

0,1555

Lesznia,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne R

 

Decyzja nr GKNIII.6821.21.2013

Uchwała NR XXXVII/181/12 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 30 marca 2014 r.

15 400 zł brutto

  1.  

Działka nr 30  mp.1,
 Obręb Końcowizna

0,25

Końcowizna,

Gmina Suraż

użytki kopalne - K

Decyzja GG.I.181-15/95/92 z dnia 31 lispca 1992r.

Uchwała NR XVIII/100/08 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 23 kwietnia 2008 r.

6191,20 zł brutto

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 22.05.2014 r.

 

Burmistrz Suraża

 

Sławomir Halicki

 

 

Suraż, dnia 9 czer  2014 r.

BK.6840.7.1.2014                 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

wca

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Działka nr 685/1 mp.3,
 Obręb Zawyki

15,0577

Zawyki,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne - R

 

BI1B/00215676/7

Uchwała Nr XXXIX/195/14
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 maja 2014 r.

173,400 zł brutto

  1.  

Działka nr 685/3 mp.3,
 Obręb Zawyki

2,0925

Zawyki,

Gmina Suraż

Użytki rolne - R

BI1B/00215676/7

Uchwała Nr XXXIX/195/14
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 maja 2014 r.

 

24,100zł brutto

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 22.07.2014 r.

Burmistrz Suraża

 

Sławomir Halicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-04-09

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2014-06-12

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-04-09