Suraż, dnia 9 kwietnia  2014 r.

BK.6840.7.2.2014                             

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie Przedmiotu dzierżawy

Powierzchnia przedmiotu dzierżawy
 

Położenie nieruchomości

Opis Przedmiotu dzierżawy

Termin zagospodarowania

Wysokość Opłaty dzierżawy

Termin wnoszenia opłaty

Zasady aktualizacji opłaty

  1.  

Działka nr 50 mp.1,
 Obręb Zimnochy - Susły

0,19

Zimnochy - Susły,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne R

 

od dnia podpisania umowy dzierżawy – na okres 3 lat

0,05 zł za metr kwadratowy powierzchni gruntu (stawka roczna). Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem.

Czynsz dzierżawny płatny będzie na koniec każdego roku, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Wysokość czynszu ulega waloryzacji w okresie rocznym w skutek inflacji. Zmiana czynszu w sposób określony wyżej nie stanowi zmiany umowy dzierżawy i nie wymaga wypowiedzenia

  1.  

Działka nr 51  mp.1,
 Obręb Zimnochy - Susły

0,38

Zimnochy - Susły,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne R

 

od dnia podpisania umowy dzierżawy – na okres 3 lat

0,05 zł za metr kwadratowy powierzchni gruntu (stawka roczna). Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem.

Czynsz dzierżawny płatny będzie na koniec każdego roku, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Wysokość czynszu ulega waloryzacji w okresie rocznym w skutek inflacji. Zmiana czynszu w sposób określony wyżej nie stanowi zmiany umowy dzierżawy i nie wymaga wypowiedzenia

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w budynku Urzędu Miejskiego w Surażu przy ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, pok. 8, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

 

Burmistrz Suraża

 

Sławomir Halicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-04-09

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-04-09