Wykaz nieruchomości sprzedaż

Suraż, dnia 18 grudnia  2017 r.

BK.6840.5.1.2017                             

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Surażu:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

1.              

Działka nr 368/1 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0289

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny mieszkaniowe – B

 

BI1B/00017809/1

Uchwała NR XXXII/182/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 05 grudnia 2017 r.

7 933,50 zł brutto w tym VAT 23%

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 30.01.2017 r.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

Suraż, dnia 29 maja 2017 r.

BK.6840.5.1.2017                             

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Surażu:

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Działka nr 162/13 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0809

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz           (działka budowlana)

 

BI1B/00082070/7

Uchwała NR XXVII/156/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 09 maja 2017 r.

9 532,50 zł brutto w tym VAT 23%

Działka nr 162/14 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0808

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz

 (działka budowlana)

BI1B/00082070/7

Uchwała NR XXVII/156/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 09 maja 2017 r.

11 611,20 zł brutto w tym VAT 23%

Działka nr 162/16 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0809

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz

 (działka budowlana)

BI1B/00082070/7

Uchwała NR XXVII/156/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 09 maja 2017 r.

25 504,05 zł brutto w tym VAT 23%

Działka nr 162/17 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0822

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz

 (działka budowlana)

BI1B/00082070/7

Uchwała NR XXVII/156/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 09 maja 2017 r.

23 493,00 zł brutto w tym VAT 23%

Działka nr 162/18 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0797

Suraż,

Gmina Suraż


Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz

 (działka budowlana)

BI1B/00082070/7

Uchwała NR XXVII/156/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 09 maja 2017 r.

23 898,90 zł brutto w tym VAT 23%

Działka nr 162/19 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0800

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz

 (działka budowlana)

BI1B/00082070/7

Uchwała NR XXVII/156/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 09 maja 2017 r.

25 707,00 zł brutto w tym VAT 23%

Działka nr 162/20 mp.14,
 Obręb Suraż

0,0797

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz

 (działka budowlana)

BI1B/00082070/7

Uchwała NR XXVII/156/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 09 maja 2017 r.

25 953,00 zł brutto w tym VAT 23%

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 11.07.2017 r.

 

Burmistrz Suraża

 

Henryk Łapiński

 

Suraż, dnia 4 kwietnia 2017 r.

BK.6840.5.2017                 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Użytkowanie wieczyste w Działce nr 312 mp.33,
 Obręb Suraż

0,0394

Suraż,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne zabudowane - Br

 

BI1B/00037526/9

Uchwała NR XXVI/144/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 28 marca 2017 r.

5 648,00 zł brutto

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25.04.2017 r.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-04-05

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-04-05