wykaz do oddania w dzierżawę

Suraż, dnia 4 kwietnia 2017 r.

BK.6840.4.2017

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Gminie Suraż:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie Geodezyjne

Nr KW 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma władania nieruchomości

Minimalny czynsz dzierżawny podawany w q pszenicy. Cena kwintala pszenicy ustalona będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za poprzednie półrocze podawanej przez Prezesa GUS

Termin wnoszenia opłaty

Suraż

169/3 mp.33,
 Obręb Suraż

56381

0,0442 ha

 

Cele rolne

 

Dzierżawa na okres do 31.05.2020

7,00 q pszenicy

Do dnia 31 marca każdego roku

Suraż

172/2 mp.33,
 Obręb Suraż

78204

0,0848 ha

Cele rolne

Dzierżawa na okres do 31.05.2020

7,00 q pszenicy

Do dnia 31 marca każdego roku

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 04.04.2017 r. do dnia 25.04.2017 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-04-05

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-04-05