Suraż, dnia 02 maja 2016 r.

BK.6840.1.2015

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Gminie Suraż:

 

Lp.

Oznaczenie Przedmiotu dzierżawy

Powierzchnia przedmiotu dzierżawy
 

Położenie nieruchomości

Opis Przedmiotu dzierżawy

Termin zagospodarowania

Wysokość Opłaty dzierżawy

Termin wnoszenia opłaty

Zasady aktualizacji opłaty

  1.  

Część działki oznaczonej nr 92,
 Obręb Doktorce

1500m2

Doktorce,

Gmina Suraż

 

B-RV Użytki rolne zabudowane

 

od dnia podpisania umowy dzierżawy – na okres 3 lat

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Surażu nr XVIII/95/16 z dnia 25 kwietnia 2016

0,12 zł za metr kwadratowy powierzchni gruntu (stawka roczna). Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem.

Czynsz dzierżawny płatny będzie na koniec każdego roku, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Wysokość czynszu ulega waloryzacji w okresie rocznym w skutek inflacji. Zmiana czynszu w sposób określony wyżej nie stanowi zmiany umowy dzierżawy i nie wymaga wypowiedzenia

 

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2016-05-02

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2016-05-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2016-05-02