Zespół Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu

 

Dyrektor Zespołu: mgr Dorota Marczuk

Organ prowadzący: Rada Miejska w Surażu

Organ nadzoru pedagogicznego: Podlaski Kurator Oświaty

Charakter szkoły: publiczna

 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zespół Szkól i Placówek Oświatowe Wychowawczych w Surażu, znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Suraż. W skład Zespołu wchodzą następujące placówki Szkoła Podstawowa w Surażu i Przedszkole Samorządowe w Surażu. Do szkół i przedszkola uczęszczają dzieci z Suraża i wsi z terenu całej gminy: Kowal, Zawyk - Ferma, Zawyk, Sredzińskich, Rynek, Zimnoch, Leszni i Doktorc. Dzieci dowożone są autokarem gminnym.

Szkoła Podstawowa w Surażu to obiekt, którego budowę zakończono we wrześniu 1960r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Jest to dwukondygnacyjny, murowany budynek o powierzchni 1026m2, zlokalizowany z dala od ruchliwej ulicy, w pobliżu lasu. Znajdują się w nim 3 klasopracownie
nauczania zintegrowanego, klasy: humanistyczna, matematyczna, izba ekologiczna, pracownia komputerowa (18 stanowisk komputerowych), sala
gimnastyczna niepełnowymiarowa, biblioteka (ok. 7000 woluminów) oraz świetlica, spełniająca również funkcję stołówki i kuchnia.

Proces edukacyjny realizuje kadra pedagogiczna posiadająca w większości wyższe wykształcenie. W szkole pracuje 10 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze (łącznie z dyrektorem) oraz 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Nauczyciele rozwijają swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych, formach doskonalenia zawodowego. Siedmiu pedagogów posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, trzech stopień nauczyciela mianowanego. Jeden nauczyciel kontraktowy, odbywa staż na nauczyciela mianowanego, dwóch nauczycieli stażystów.

 

Poza gronem pedagogicznym pracuj ą pracownicy administracji: główna księgowa i zatrudniona na ½ etatu księgowa oraz pracownicy obsługi jedna kucharka, dwie woźne w tym jedna na ½ etatu i jeden konserwator.

W szkole uczy się 112 uczniów.

Przedszkole Samorządowe to najnowszy budynek, oddany do użytku w 1998 roku, dwukondygnacyjny, murowany. Może pomieścić 80 dzieci. Niestety niż demograficzny i emigracja młodych powoduje, że obecnie do przedszkola uczęszcza 38-ścioro dzieci: 20 do “zerówki" i 18 dzieci w wieku 3-5 lat. Wychowanie przedszkolne prowadzą dwie nauczycielki mianowane z wykształceniem magisterskim. Pracuj ą dwie osoby obsługi (kucharka i woźna).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kochanowski

Wprowadzający: Adam Kochanowski

Data wprowadzenia: 2004-10-27

Modyfikujący: Adam Kochanowski

Data modyfikacji: 2007-05-08

Opublikował: Adam Kochanowski

Data publikacji: 2004-10-27