Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Surażu obejmuje swoją działalnością teren Gminy Suraż.

 

Prowadzimy wielokierunkową działalność,zgodną z potrzebami środowiska,obejmującą w
szczególności:

·         Edukację kulturalną środowiska,realizowaną poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, uczestnictwo w konkursach, przeglądach o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;

·         Opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową oraz promocję ich działalności;

·         Działalność rekreacyjno-sportową i rozrywkową;

·         Działalność usługową dla społeczeństwa, w oparciu o posiadaną bazę lokalową i kadrę;

·         Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

·         Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

·         Popularyzacja książki i czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

·         Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

·         Współdziałanie z innymi bibliotekami oraz instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,w tym z bibliotekami szkolnymi w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży;

·         Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

Prowadzone są kursy nauki tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży oraz aerobik dla dorosłych.

 

Działa kawiarenka intemetowa dzięki programowi IKONKA.

Prowadzimy punkt Informacji Turystycznej oraz Unii Europejskiej.

 

Nasza kadra:

 

  1. Marek Jarosz - Dyrektor
  2. Marzanna Chodorowska - Bibliotekarka
  3. Agnieszka Malinowska - pracownik gospodarczy

KSIĘGA REJESTROWA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SURAŻU

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2017-04-12

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-10-18

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-06-09

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-10-18