Konsultacje Programu

Suraż dnia 06.11.2020 r. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SURAŻA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK.

Ogłoszenie Burmistrza Suraża o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surażu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Suraż.

 Przedmiot konsultacji : projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

Termin konsultacji: 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Surażu, BIP Urzędu Miejskiego w Surażu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Surażu

 Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwagi drogą elektroniczną na adres: umsuraz@zetobi.com.pl,drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Surażu ul.11 Listopada 16, 18-105 Suraż, bądź osobiście.

                                                  Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

                                                                                                 

 Zarządzenie nr  35/2020  Burmistrza Suraża z dnia 06 listopada 2020r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021 rok.

 

Projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Surażu w sprawie:  przyjęcia Programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Suraż

Data wytworzenia: 2019-10-30

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-11-23

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2019-10-30