Suraż, dnia 23 czerwca 2009r.
 
Informacja o środowisku:
 
Na podstawie art.48 ust. 4 ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Suraż na lata 2008-2011’’, którego przedmiotem jest prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania Burmistrz Suraża informuję, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraziła zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.
Miejscem przechowywania dokumentów jest tut. Urząd, pok. nr 8, tel. (085) 6503-184.
 
 
Burmistrz Suraża

Sławomir Halicki

 

 

 

 

Suraż, dnia 23 czerwca 2009r.
 
Informacja o środowisku:
 
Na podstawie art.48 ust. 4 ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suraż na lata 2008-2011’’, którego przedmiotem jest ochrona środowiska i wykonywanie inwestycji, które w minimalnym stopniu będą zagrażały środowisku naturalnemu Burmistrz Suraża informuję, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraziła opinię od odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.
Miejscem przechowywania dokumentów jest tut. Urząd, pok. nr 8, tel. (085) 6503-184.
 
 
Burmistrz Suraża
Sławomir Halicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2009-06-25

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2009-06-25