Ogłoszenie

Suraż, dnia 11 maja 2021r.

 

 OGŁOSZENIE

 

Informuje się mieszkańców gminy Suraż, iż w dniu 14.05.2021r. o godz. 900 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki  i Budżetu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu na 2021/2022, oraz ocena systemu dowożenia dzieci do szkół – wypracowanie wniosków.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020r.
 4. Rozpatrzenie podań mieszkańców w sprawie rozbudowy sieci wod.-kan.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisji ds. Gospodarki

i Budżetu

Krzysztof Bibułowicz

Suraż, dnia 11 maja 2021r.

 

 OGŁOSZENIE

 

Informuje się mieszkańców gminy Suraż, iż  w dniu 14.05.2021r. o godz. 900 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na oświatę za 2020r. i I kwartał 2021r.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2020r. oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Suraża.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

 Krzysztof Młodzianowski

 

Suraż, dnia 07.05.2021r.

 

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców gminy Suraż, iż w dniu 12.05.2021r. o godz. 1100 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przygotowanie stanowiska Komisji w sprawie petycji dotyczącej przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.
 3. Przygotowanie stanowiska Komisji w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji

                                                                                                          Ignacy Karczewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2021-05-12

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19