Urząd Stanu Cywilnego

Akty stanu cywilnego

 

 

 

 

1.       Rejestracja stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,

2.       Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osoby,

3.       Orzekanie w sprawach dotyczących skracania czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej, prostowania oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,

4.       Odtwarzanie aktu stanu cywilnego, wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub rejestrowanie w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą,

5.       Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wszelkich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych orzekanych przez inne uprawnione organy administracji publicznej,

6.       Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,

7.       Orzekanie w sprawach zmian iimion  i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwe urzędy .

 

 

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

 

1.       Rejestracja stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,

2.       Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osoby,

3.       Orzekanie w sprawach dotyczących skracania czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej, prostowania oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,

4.       Odtwarzanie aktu stanu cywilnego, wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub rejestrowanie w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą,

5.       Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wszelkich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych orzekanych przez inne uprawnione organy administracji publicznej,

6.       Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,

7.       Orzekanie w sprawach zmian i ustalenia pisowni lub brzmienia imion i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwych urzędów i organów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2005-02-08

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2016-01-07

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2005-02-08