Wybory Samorządowe 2018 r.

Wybory Samorządowe 2018 r.

Informacje PKW

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SURAżA Z DNIA 21 SIERPNIA 2018 R. W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarzqdzonych na dzień 21 października 2018r

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Surażu

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Surażu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dyżurów

Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 18 września 2018 r. w sprawie nr obwodów głosowania

Informacja o losowaniu składów Komisji Obwodowych

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów na Radnych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Surażu

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Surażu z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Surażu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Surażu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w Wyborach do Rady Miejskiej w Surażu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Surażu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w Wyborach na Burmistrza Suraża zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Urzą Miejski

Data wytworzenia: 2018-08-17

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-08-19

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-08-17