Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia  18  września  2017r.    

 

ZAPROSZENIE

            Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 22.09.2017r. (  piątek  ) o godz. 1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18-105 Suraż.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Informacja z bieżącej działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017.
 6. Zapoznanie się z kosztami dotyczącymi zużycia energii elektrycznej za oświetlenie uliczne i budynki użyteczności publicznej.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Suraż.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
 9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Surażu.
 10. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                          Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03