Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia 23 lipca  2018r.   

ZAPROSZENIE

            Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 26.07.2018r. ( czwartek ) o godz. 1000 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18-105 Suraż.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie miasta Suraża.
 5. Projekt uchwały w sprawie przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 106630B.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suraż w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suraż na 2018 r.
 8. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                          Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2018-07-23

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03