Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia 30 stycznia  2018r.    

                                   

ZAPROSZENIE

 

            Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 02.02.2018r. ( PIĄTEK ) o godz. 1000 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu, ul. Szkolna 1, 18-105 Suraż.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2017r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż za rok 2017.
 6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Suraż za 2017r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu za 2017r.
 8. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał podjętych w 2017r. przez Radę Miejską w Surażu.
 9. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2019r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
 11. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie miejscowości Kowale.
 13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie miejscowości Zimnochy-Susły.
 14. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                          Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

                                                                        

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03