Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia  29 listopada  2017r.    

 

ZAPROSZENIE

 

            Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Surażu, która odbędzie się w dniu 05.12.2017r. ( wtorek ) o godz. 1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18-105 Suraż.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018r.
 8. Przedłożenie informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty targowej.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.  
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Surażu i stałych Komisji Rady.
 11. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                          Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03