Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 07 grudnia 2018r. (piątek) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

ODBĘDZIE SIĘ II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 1000. OBRADY SESJI SĄ OTWARTE.

Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ SKIEROWANYCH POD OBRADY SESJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SURAŻU

W POKOJU NR 8 I BIP URZĘDU,,bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl’’

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                    Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z I sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r”.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu.
 6. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019r.
 8. Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suraż na 2018 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Suraża.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suraża.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suraż.
 14. Przedłożenie informacji Burmistrza Suraża i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Surażu o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 15. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03