Suraż, dnia 27 stycznia  2015 r.

BK.6840.1.2015                 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Działka nr 406 mp.35,
 Obręb Suraż

0,036

Suraż,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne R

 

Decyzja nr GGI0181/15-43/92

Uchwała NR XLIII/214/14 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 30 października 2014 r.

7 700 zł brutto

 

 

Suraż, dnia 16 marca 2015 r.

BK.6840.1.1.2015

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

  1.  

Działka nr 159/8 mp.1,
 Obręb Doktorce

0,0151

Doktorce,

Gmina Suraż

Użytki rolne- R

 

BI1B/00118219/6

 

Uchwała Nr V/22/15
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 25 lutego 2015 r.

2111 zł brutto

  1.  

Udział ½ w działce nr 28/1 mp.4,
 Obręb Zawyki

0,36

Suraż,

Gmina Suraż

Użytki rolne zabudowane - Br

 

Decyzja Nr WG-IV.7532.469.2010.ŁC

 

Uchwała Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 25 lutego 2015 r.

8579,25 zł brutto

 

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 28.04.2015 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-01-27

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2015-03-17

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-01-27