Wykaz sprzedaż

Suraż, dnia 21 lipca 2020 r.

BK.6840.5.2020                 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Surażu:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

1.              

Działka nr 142
 Obręb Rynki

0,10

Suraż,

Gmina Suraż

Br-RV

BI1B/00128474/4

Uchwała NR XIII/80/20 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 26.05.2020 r.

8 045,00 zł

2.              

Działka 131

Obręb Zimnochy - Susły

0,37

Zimnochy - Susły,

Gmina Suraż

LZIV, ŁIV, Ps IV, RIV b, W

BI1BiV/00069746/0

Uchwała Nr XIII/79/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26.05.2020 r.

10 700,00 zł

 

3.              

Działka 352/2

Obręb Suraż

0,0818

Suraż,

Gmina Suraż

Lz – RIV a

BI1B/00056381/9

Uchwała Nr XIII/81/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26.05.2020 r.

23 665,00 zł

4.              

Działka Nr 23/1

Obręb Końcowizna

0,23

Końcowizna,

Gmina Suraż

Br – Ps III

Decyzja komunalizacja nr GG.I.

0181/15-133/93 z dnia 30.11.1993 r.

Uchwała Nr XIII/82/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26.05.2020 r.

15 783,00 zł

5.              

Działka Nr 113/10

Obręb Suraż

0,0471

Suraż,

Gmina Suraż

Br- RIVa

BI1B/00082071/4

Uchwała Nr XIV/94/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 1.07.2020 r.

29 900,00 zł

6.              

Działka Nr 206

Obręb Lesznia

0,30

Lesznia,

Gmina Suraż

K

Decyzja komunalizacja nr GG.I.

0181/15-91/92 z dnia 28.07.1992 r.

Uchwała Nr XXI/109/04 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 07.09.2004 r.

6 350,00 zł

7.              

Działka Nr 103

Obręb Zimnochy - Susły

0,65

Zimnochy - Susły,

Gmina Suraż

N

BI1B/00201003/8

Uchwała Nr XLVIII/319/10 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 14.10.2010 r.

8 200,00 zł

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 21.07.2020 r. do dnia 12.08.2020 r.

                                                                                                                                      

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskwoski

Data wytworzenia: 2020-07-22

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-07-22

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-07-22