Wykaz nieruchomości 2018 r.

Suraż, dnia 04 kwietnia 2018 r.

BK.6840.4.2018                 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Surażu:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

1.              

Działka nr 104/2
 Obręb Kowale

0,35

Kowale,

Gmina Suraż

 

Pastwiska trwałe – Ps

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr WG-II.7532.49.2017.AW z dnia 13 listopada 2017 r.

Uchwała NR XXXIV/194/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 02 lutego 2018 r.

9 940,00 zł brutto

2.              

Działka nr 63/2
 Obręb Kowale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr 63/1
 Obręb Kowale

 

0,12

Kowale,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne zabudowane – Br-R

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr WG-II.7532.49.2017.AW z dnia 13 listopada 2017 r.

 

Uchwała NR XXXIV/194/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 02 lutego 2018 r.

 

Nieruchomości zbywane są łącznie

30 873,00 zł brutto w tym VAT 23% brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

 

 

 

 

 

 

Użytki rolne – R

 

13 300,00 zł

Łącznie 44 173,00 zł

3.              

Działka nr 50,
 Obręb Zimnochy – Susły

 

 

 

 

Działka nr 51,
 Obręb Zimnochy - Susły

0,19

Zimnochy – Susły,

Gmina Suraż

 

 

Użytki rolne zabudowane – Br-R

Pastwiska trwałe – Ps

 

 

BI1B/00069746/0

Uchwała NR XXXIV/195/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 02 lutego 2018 r.

 

Nieruchomości zbywane są łącznie

8 850,00 zł

0,38

 

Użytki rolne zabudowane – Br-R

Pastwiska trwałe – Ps

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr GG.I.0181/15-97/92 z dnia 30 lipca 1999 r.

18 950,00 zł

Łącznie
27 800,00 zł

 

4.              

Działka nr 129/2 mp. 8,
 Obręb Suraż

0,0622

Suraż

Gmina Suraż

 

Użytki rolne - R

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr  RR.IV.77230/15-11/03

Uchwała NR XXXV/206/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 26 marca 2018 r.

13 243,00 zł

 

5.              

Działka nr 129/3 mp. 8,
 Obręb Suraż

0,0590

Suraż

Gmina Suraż

 

Użytki rolne - R

 Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr  RR.IV.77230/15-11/03

Uchwała NR XXXV/206/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 26 marca 2018 r.

12 561,00 zł

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 17.05.2018 r.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: MU

Data wytworzenia: 2018-03-26

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-04-05

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-03-26