Wykaz nieruchomości 2018 r.

Suraż, dnia 15 października 2018 r.

BK.6840.10.2018              

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gminie Suraż:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

1.              

Udział ¼ w działce nr 88/2 mp.8,
 Obręb Suraż

0,1543

Suraż,

Gmina Suraż

Użytki rolne - R

 

KW 47755

 

Uchwała Nr XXX/146/13
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 czerwca 2013 r.

8 128 zł brutto

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 15.10.2018 r. do dnia 06.11.2018 r.

.

Suraż, dnia 28 maja 2018 r.

BK.6840.7.2.2018                             

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Surażu:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

1.              

Działka nr 354/1
 Obręb Suraż

0,0643

Suraż,

Gmina Suraż

 

Tereny mieszkaniowe - B

 

BI1B/00032216/8

Uchwała NR XXX0VII/211/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 24 kwietnia 2018 r.

7 907,67 zł brutto

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 28.05.2018 r. do dnia 19.06.2018 r.

 

                                                                                                                                      

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

Suraż, dnia 04 kwietnia 2018 r.

BK.6840.4.2018                 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Surażu:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości
[ ha ]

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości, klasa

Nr Księgi Wieczystej lub inny dokument własności

Podstawa sprzedaży

Cena nieruchomości
[ zł ]

1.              

Działka nr 104/2
 Obręb Kowale

0,35

Kowale,

Gmina Suraż

 

Pastwiska trwałe – Ps

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr WG-II.7532.49.2017.AW z dnia 13 listopada 2017 r.

Uchwała NR XXXIV/194/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 02 lutego 2018 r.

9 940,00 zł brutto

2.              

Działka nr 63/2
 Obręb Kowale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr 63/1
 Obręb Kowale

 

0,12

Kowale,

Gmina Suraż

 

Użytki rolne zabudowane – Br-R

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr WG-II.7532.49.2017.AW z dnia 13 listopada 2017 r.

 

Uchwała NR XXXIV/194/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 02 lutego 2018 r.

 

Nieruchomości zbywane są łącznie

30 873,00 zł brutto w tym VAT 23% brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

 

 

 

 

 

 

Użytki rolne – R

 

13 300,00 zł

Łącznie 44 173,00 zł

3.              

Działka nr 50,
 Obręb Zimnochy – Susły

 

 

 

 

Działka nr 51,
 Obręb Zimnochy - Susły

0,19

Zimnochy – Susły,

Gmina Suraż

 

 

Użytki rolne zabudowane – Br-R

Pastwiska trwałe – Ps

 

 

BI1B/00069746/0

Uchwała NR XXXIV/195/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 02 lutego 2018 r.

 

Nieruchomości zbywane są łącznie

8 850,00 zł

0,38

 

Użytki rolne zabudowane – Br-R

Pastwiska trwałe – Ps

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr GG.I.0181/15-97/92 z dnia 30 lipca 1999 r.

18 950,00 zł

Łącznie
27 800,00 zł

 

4.              

Działka nr 129/2 mp. 8,
 Obręb Suraż

0,0622

Suraż

Gmina Suraż

 

Użytki rolne - R

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr  RR.IV.77230/15-11/03

Uchwała NR XXXV/206/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 26 marca 2018 r.

13 243,00 zł

 

5.              

Działka nr 129/3 mp. 8,
 Obręb Suraż

0,0590

Suraż

Gmina Suraż

 

Użytki rolne - R

 Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr  RR.IV.77230/15-11/03

Uchwała NR XXXV/206/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU z dnia 26 marca 2018 r.

12 561,00 zł

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 17.05.2018 r.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: MU

Data wytworzenia: 2018-03-26

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-11-19

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-03-26