wykaz do oddania w dzierżawę

Suraż, dnia 28 maja 2018 r.

BK.6840.7.1.2018

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Gminie Suraż:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie Geodezyjne

Nr KW 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma władania nieruchomości

Minimalny czynsz dzierżawny podawany w q pszenicy. Cena kwintala pszenicy ustalona będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za poprzednie półrocze podawanej przez Prezesa GUS

Termin wnoszenia opłaty

Suraż

295/2 mp.7,
 Obręb Suraż

BI1B/00173122/2

0,3740 ha

 

Cele rolne

 

Dzierżawa na okres do 31.06.2021

7,00 q pszenicy

Do dnia 31 marca każdego roku

Suraż

92/3,
 Obręb Kowale

RR.IV.77230/15-12/03

0,11 ha

Cele rolne

Dzierżawa na okres do 31.06.2021

7,00 q pszenicy

Do dnia 31 marca każdego roku

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 28.05.2017 r. do dnia 19.05.2018 r.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek

Data wytworzenia: 2018-05-28

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-06-11

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-06-11