Majątek Gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW, LOKALI MIESZKALNYCH I URZYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SURAŻ (stan na 15.11.2004r.)

 Rodzaj mienia jednostka miary   powierzchnia
 I. GRUNTY    

 1. Rolne

 ha  5,7369
 2. Lasy  ha  0,3815
 3. Tereny rekreacyjne  ha  3,2441
 4. Działki budowlane  ha  4,1947
 5. Inne  ha  5,7305
 II. BUDYNKI I OBIEKTY    
 1. Budynki mieszkalne  m2  559,73
 2. Budynki użytkowe  m2  1469,87
 3. Szkoły i przedszkola  m2  2646,00
 4. Obiekty kulturalne  m2  1046,00
 5. Obiekty sportowe  m2  26727,00
 6. Przystanki autobusowe szt.  11
 7. Inne  m2  1536,00
 III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE    
 1. Drogi gminne  km  41,5
 2. Wodociągi  mb.  34017,00
 3. Studnie głębinowe  szt.  4
 4. Kanały sanitarne i deszczowe  m2  18709,00
 5. Inne  szt.  11
 IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE    
 1. Wóz strażacki "Star"  szt.  1
 2. Wóz strażacki "Jelcz"  szt.  1
 3. Autosan  szt.  1
 4. Osinobus  szt.  1
 5. Żuk  szt.  1

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2005-02-03

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2005-02-04

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2005-02-03