Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2013 roku.

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Termin kontroli

Przedmiot (zakres) kontroli

1
Wojewoda Podlaski 17.05.2013 Kontrola trwałości projektu ZPORR nr 2/2.20/III/3.2/30/05
2
NIK Delegatura w Białymstoku 28.06.2013 Przygotowanie do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
3
Archiwum Państwowe w Białymstoku 06.09.2013 kontrola problemowa archiwum USC
4
Wojewoda Podlaski 22.11.2013 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska
5 Wojewoda Podlaski 17.12.2013 Kontrola realizacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
6
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 21.10.2013-23.12.2013 Kontrola kompleksowa Gospodarki Finansowej Gminy Suraż

 

 

Dokumentacja z w/w kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna
w Urzędzie Miejskim w Surażu (sekretariat), w godzinach pracy urzędu,
tel. 085 6503 184

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-07-01

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2014-11-21

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-07-01