Ovwieszczenia Burmistrza Suraża w 2013 roku

 

 1. Obwieszczenie Burmistrza Suraza z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV w obrębie działek nr 262/13, 262/14, 263/2, i 264/3 położonej w Surażu w rejonie ulicy Białostockiej.
 2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, linii kablowych 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek 312 i 313/1 położonych w Doktorcach
 3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, linii kablowych 0,4 kV oraz stacji transformatowej 15/0,4 kV na terenie działek nr 3112 i 313/1 położonych w Doktorcach (Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku)
 4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, linii kablowych 0,4 kV oraz stacji transformatowej 15/0,4 kV na terenie działek nr 3112 i 313/1 położonych w Doktorcach (Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku)
 5. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowych 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr 312 i 313/1 położonych w Doktorcach
 6. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowych 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr 312 i 313/1 położonych w Doktorcach
 7. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowych 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 k V na terenie działek 312 i 313/1 położonych w Doktorcach.
 8. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działęk nr 50/1, 50/2, 53, 54, 55/1, 57, 58, 59, 60, 61/2, 63, 64/2, 65, 66, 126, 127, 128, 129, 130, 383, 132, 133 i 134 położonych w Doktorcach.
 9. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 14 maja 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działęk nr 50/1, 50/2, 53, 54, 55/1, 57, 58, 59, 60, 61/2, 63, 64/2, 65, 66, 126, 127, 128, 129, 130, 383, 132, 133 i 134 położonych w Doktorcach. (Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku)
 10. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 14 maja 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działęk nr 50/1, 50/2, 53, 54, 55/1, 57, 58, 59, 60, 61/2, 63, 64/2, 65, 66, 126, 127, 128, 129, 130, 383, 132, 133 i 134 położonych w Doktorcach. (Postanowienie Marszałka Województwa Podlaskiego)
 11. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 16 maja 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działęk nr 50/1, 50/2, 53, 54, 55/1, 57, 58, 59, 60, 61/2, 63, 64/2, 65, 66, 126, 127, 128, 129, 130, 383, 132, 133 i 134 położonych w Doktorcach. (Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku)
 12. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 24 maja 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działęk nr 50/1, 50/2, 53, 54, 55/1, 57, 58, 59, 60, 61/2, 63, 64/2, 65, 66, 126, 127, 128, 129, 130, 383, 132, 133 i 134 położonych w Doktorcach.
 13. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 16 maja 2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działęk nr 50/1, 50/2, 53, 54, 55/1, 57, 58, 59, 60, 61/2, 63, 64/2, 65, 66, 126, 127, 128, 129, 130, 383, 132, 133 i 134 położonych w Doktorcach. (Postanowienie Starosty Powiatu Białostockiego)
 14. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny na oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na ekploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Suraż"
 15. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie podjęcia postepowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Suraż"
 16. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Suraż". obejmujących część działek nr 138/2 i 138/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Suraż.
 17. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 18 września 2013r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania przedsięwzięcia polegającego na farmy wiatrowej "Suraż"
 18. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 30 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika przeznaczonego do hodowli brojlerów o obsadzie 112 DJP na działkach nr 190/2 i 213/4 położonych w Surażu.
 19. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 30 września 2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kurnika przeznaczonego do hodowli drobiu o obsadzie 88 DJP (brojlerów i gęsi naprzemiennie) na działce nr 46/5 położonej w Średzińskich
 20. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kurnika przeznaczonego do hodowli brojlerów i gęsi o obsadzie 120 DJP  na działce nr 49/1 położonej w Średzińskich

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2013-01-18

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2013-11-14

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2013-01-18