1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.1.2013 z dnia 8 stycznia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 120 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczą oraz urządzeniami i budowlani towarzyszącymi planowanego do realizacji na działce 49/1 położonej w Średzińskich
  2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża   z dnia 23 kwietnia 2014 r.  o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

  3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.2.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w pzredmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1507B poprzez wykonananie warstwy ścieralnej z betonu asaltowego na odcinku Rynki - Zimnochy o długości 2.300m

  4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.2.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych w  postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1507B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asaltowego na odcinku Rynki - Zimnochy o długości 2.300m

  5. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.2.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1507B na odcinku Rynki - Zimnochy od km 0+000 do km 2+300

  6. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.3.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 158 DJP na działce nr 47/1 położonej w Zimochach-Święchach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi.

  7. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.5.2014 z dnia 09 września 2014 . w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 120 DJP na działkach nr 49 i 50 położonych w Końcowiźnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi.

  8. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.6.2014 z dnia 22 września 2014 . w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 154,8 DJP na działce nr 112 położonej w Zimnochach - Susłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi.
     
  9. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.4242.56.2013.UM z dnia 19 grudnia 2014 r. w w sprawie przedłużenia postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie "farmy wiatrowej Suraż"

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-01-08

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-01-08