Ogłoszenie

Suraż, dnia 12.04.2018r.

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 17.04.2018r. (wtorek) o godzinie 1000 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu za 2017r. w tym analiza sprawozdań
  z działalności Ośrodka oraz realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 3. Informacja o prowadzonych inwestycjach gminnych, w tym kontrola wydatków w tym zakresie.
 4. Informacja dotycząca kosztów prowadzenia zadań związanych
  z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Suraż.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                           Cezary Leszczyński


Suraż, dnia  12.04.2018r. 

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam Pana / Panią, na posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu, które odbędzie się w dniu 17.04.2018r. (wtorek)  o godz. 1100 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Surażu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca kosztów prowadzenia zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Suraż.
 3. Analiza rzeczowo-ekonomiczna prac społecznie użytecznych za 2017r. i zapoznanie się z planem na 2018r.
 4. Omówienie tematu zużycia opału za sezon grzewczy 2017/2018 w budynkach należących do gminy.

Przewodniczący 

Komisji  ds. Gospodarki

i  Budżetu

Halina Łupińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Filipczuk

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2007-03-19

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2007-03-19