Aktualne

 

1. Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy Suraż w sezonie 2017 / 2018

2. Przebudowa drogi gminnej w Zawykach do kaplicy

3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Zagumiennej w Surażu

4. Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do gminy Suraż w roku 2017

5. Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suraż”

6. Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach

7. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż - wykonanie analizy wielkokryterialnej, opracowanie strony internetowej i banneru reklamowego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych

8. Konserwacja oświetlenia ulicznego

9. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Suraż

10. Wyłapywanie, przejęcie, utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż

11. Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2017 i 2018 r.

12. Zakup i dostawa kostki brukowej w 2016 r.

 

 

Archiwum

 1. Dostawa urn wyborczych
 2. Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach należących do Gminy Suraż w roku 2016
 3. Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Suraż

 4. Remont w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu
 5. Remont istniejącego chodnika na drodze gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna
 6. Ułożenie wykładziny podłogowej  w budynku użyteczności publicznej – Przychodni Rodzinnej w Surażu.

 7. Konserwacja oświetlenia drogowego

 8. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Suraż

 9. Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż w 2016 r.

 10. Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Suraż

 11. Konserwacja oświetlenia ulicznego

 12. Przebudowa ulicy Kościelnej w Surażu polegajaca na ułożeniu nowego chodnika

 13. Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu

 14. Remont bieżący drogi o nawierzchni gruntowej - Rynki

 15. Remont ulicy Rynek Kościelny w Surażu

 16. Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surażu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na „Remontu ulicy Rynek Kościelny w Surażu

 17. Budowa sieci wodociągowej w Doktorcach

 18. Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej

 19. Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suraż"

 20. Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w 2015 r.

 21. Zakup i dostawa kostki brukowej betonowej w 2014 r.

 22. Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej

 23. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż

 24. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Osiedlowej w Surażu

 25. Wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Suraż

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-08-10

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2016-08-10